Ar-Ge ve Laboratuvar

  • Kalite yönetim sistemimizi belgelendirmek, sürekliliğini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
  • Müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşımla tüm çalışanlarda “kaliteli ürün” bilincini yerleştirmek,
  • Tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri memnuniyet oranını arttırmak, sürekliğini sağlamak ve müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek,
  • Tüm çalışanlarımızın daha etkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler olabilmeleri için eğitime ve ekip çalışmasına önem vermek, eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
  • Firmamızla aynı kalite bilincinde olan yan sanayicilerle iş birliği yapmak,
  • Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamaktır.